Διερεύνηση των Προσδιοριστικών Παραγόντων και Μεθόδων Πρόβλεψης της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διερεύνηση των Προσδιοριστικών Παραγόντων και Μεθόδων Πρόβλεψης της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεοχαρόπουλος Γεώργιος Επιβλέπων : Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. Αθήνα, Ιούλιος 2015

 

Πηγή: DT2015-0218.pdf

Στατιστική 2019Γ6

Το εμβαδόν του τετραγώνου είναι 1 τμ. Το εμβαδόν του τεταρτοκυκλίου είναι π/4 τμ.
Συνεπώς μέσα στο τεταρτοκύκλιο θα βρίσκονται π/4 * 1350 = 1059,75, δηλαδή 1060 σημεία.

Στατιστική 2019Γ4

Τα ζεύγη που θα δημιουργηθούν και θα είναι τέλεια τετράγωνα είναι :

(2,4), (3,9), (4,16), (5,25), ( 6,36) , (7,49), (8,64), (9,81), (10,100) δηλαδή 9 συνολικά.

Όλα τα ζεύγη μαζί θα είναι όσα έχουν τον αριθμό 1 : 99 ζεύγη
όσα έχουν τον αριθμό 2 (χωρίς το 1) άρα : 98 ζεύγη
όσα έχουν τον αριθμό 3 (χωρίς τους 1,2), άρα: 97 ζεύγη
….
όσα έχουν τον αριθμό 98(χωρίς τους προηγούμενους),άρα: 2 ζεύγη
όσα έχουν τον αριθμό 99(χωρίς τους προηγούμενους),άρα: 1 ζεύγος.

Συνεπώς όλα τα ζεύγη θα είναι: 1+2+3+…+99, άθροισμα αριθμητικής προόδου 99 όρων: $$S_n = \frac{n(n+1}{2}, S_{99} = \frac{99\cdot 100}{2} = 4950$$

Και η πιθανόηττα θα είναι $$\frac{9}{4950} = 0,18%$$.

Συνεπώς η πιθανότητα να επιλεχθεί ένα τέτοιο ζεύγος θα είναι 99,82%.