Μάθημα Βασικά στοιχεία στατιστικής μέτρα θέσης και διασποράς κανονική κατανομή.

Μία εικασία που έγινε θεώρημα

Εικασία Catalan – Θεώρημα Mihailescu

Το μόνο ζεύγος διαδοχικών φυσικών αριθμών που γράφονται ως τέλειες δυνάμεις είναι το (8,9)

https://www.facebook.com/groups/1664980577160670/permalink/3185201775138535

Κριτήριο διαιρετότητας με το 7 και το 11 και το 13.

https://tinyurl.com/ppt3pvaz

https://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?t=20961

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΩΓΗ

Μιχαήλ Λάμπρου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, για το πρόγραμμα MATHEU

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ-ΕΠΑΓΩΓΗ-Μιχαήλ-Λάμπρου-Πανεπιστήμιο-Κρήτης-πρ