Το φαινόμενο του ξερόλα: Το φαινόμενο Dunning-Kruger

ΠΗΓΕΣ:

https://braining.gr/blog/%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-dunning-kruger-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AF-%CE%BF%CE%B9-%CE%B7%CE%BB%CE%AF%CE%B8%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BD-%CF%80%CF%89%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF.html

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CE%9D%CF%84%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BA-%CE%9A%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%81

Dunning-Kruger effect, in psychology, a cognitive bias whereby people with limited knowledge or competence in a given intellectual or social domain greatly overestimate their own knowledge or competence in that domain relative to objective criteria or to the performance of their peers or of people in general.

https://www.britannica.com/science/Dunning-Kruger-effect

Μπουκάλι Klein bottle

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10227080267209389&set=gm.3226794440965931&idorvanity=1567682496877142

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%AC%CE%BB%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%BB%CE%AC%CE%B9%CE%BD

Στην τοπολογία, ένα κλάδο των μαθηματικών, η Φιάλη του Κλάιν ή το Μπουκάλι του Κλάιν, είναι ένα παράδειγμα μιας μη-προσανατολιζόμενης επιφάνειας. Είναι μια δισδιάστατη πολλαπλότητα πάνω στην οποία δεν μπορεί να οριστεί ένα σύστημα για τον προσδιορισμό ενός κάθετου διανύσματος. Με απλά λόγια, είναι μια μονόπλευρη επιφάνεια στην οποία, αν περπατήσει κανείς επάνω της, θα μπορούσε να φτάσει στο σημείο στο οποίο ξεκίνησε, αλλά ανάποδος, δηλαδή με το κεφάλι να είναι προς την κατεύθυνση την οποία ήταν τα πόδια του. Άλλα μη-προσανατολιζόμενα αντικείμενα περιλαμβάνουν τη λωρίδα του Μέμπιους και το πραγματικό προβολικό επίπεδο. Ενώ μια λωρίδα του Μέμπιους είναι μια επιφάνεια με σύνορο, η φιάλη του Κλάιν δεν έχει σύνορο (για σύγκριση, μια σφαίρα είναι μια προσανατολιζόμενη επιφάνεια χωρίς σύνορο).

Η φιάλη του Κλάιν περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1882 από τον Γερμανό μαθηματικό Φέλιξ Κλάιν. Είναι πιθανό να είχε ονομαστεί αρχικά ως η επιφάνεια του Κλάιν (“Kleinsche Fläche“) και στη συνέχεια να παρερμηνεύτηκε ως η φιάλη του Κλάιν (“Kleinsche Flasche“), η οποία μπορεί να οδήγησε τελικά στην υιοθέτηση αυτού του όρου και στη γερμανική γλώσσα.[1]

In topology, a branch of mathematics, the Klein bottle is an example of a non-orientable surface; it is a two-dimensional manifold against which a system for determining a normal vector cannot be consistently defined.

In practical terms, they are remarkably difficult to fill with water!

Βασικά στοιχεία θεωρίας αριθμών και διαιρετότητας για μαθητές γυμνασίου

Κανόνας προσήμων του Descartes για πλήθος ριζών πολυωνύμων

Τέχνη στο διαδίκτυο

Αναδημοσίευση από εδώ: https://www.facebook.com/groups/837504746729916/permalink/1360355907778128
Παγκόσμια Ημέρα Τέχνης σήμερα και σκέφτηκα να μοιραστώ μια σχετικά πρόσφατη μου ανακάλυψη, το Google Arts & Culture. Είναι εκπληκτικό site και το αξιοποιώ το τελευταίο διάστημα στο project που κάνω με τους μαθητές μου για την τέχνη.
Μπορεί κανείς να το εξερευνά με τις ώρες, βρίσκοντας άπειρους πίνακες και κάνοντας zoom μέχρι να φαίνονται οι πινελιές! Πρακτικά τους βλέπει κανείς με μεγαλύτερη λεπτομέρεια απ’ ο,τι σε ένα μουσείο.
Eχει πολλά θέματα και μπορεί κανείς να “επισκεφτεί” μουσεία και πινακοθήκες.
Μπορεί κανείς να ψάξει για έργα τέχνης ανά χρονολογία ή χρώμα:
Το Learning to look σας μαθαίνει πως να προσεγγίζετε τα έργα τέχνης:
Έχει πολλά παιχνίδια, μεταξύ αυτών και το αγαπημένο μου:

Παράγωγος αντίστροφης συνάρτησης

Από την «κίτρινη βίβλο» ή άσπρη για τους παλαιότερους…