Εξίσωση του Pell, τρίγωνοι και τετραγωνικοί αριθμοί σε νομίσματα

http://mtzoumas.mysch.gr/mtz/docs_and_apps/papers/02_AT_EME_10_Nomismata-Pell.pdf

02_AT_EME_10_Nomismata-Pell

Wolves and Sheep – MathCommunities.org

Λύκοι και πρόβατα! Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι…

Αποτελεί κλασική περίπτωση παιχνιδιού για πολλές ηλικίες και δυνατότητες, αφού είναι δυνατόν να προσαρμοστούν οι ερωτήσεις και τα ζητούμενα στο ίδιο πλαίσιο για πολλές διαφορετικές καταστάσεις. Μπορείς για παράδειγμα να ξεκινήσεις με απλό παιχνίδι για παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, όπου ο καθένας τοποθετεί σε μία σκακιέρα πρόβατα και λύκους εναλλάξ ή με μία φορά. Στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού και στο γυμνάσιο μπορούν να ζητηθούν υπολογισμοί, όπως για παράδειγμα πόσα πρόβατα μπορούν να τοποθετηθούν αν υπάρχουν 2 λύκοι στη σκακιέρα ή ένας και στις μεγαλύτερες τάξεις μπορεί να ζητηθεί η εξαγωγή γενικού τύπου σε κάποιες περιπτώσεις.

Πηγή: Wolves and Sheep – MathCommunities.org

Μερικές εικόνες:

2 λύκοι και 3 «ασφαλή» πρόβατα.

3 λύκοι και 2 ασφαλή πρόβατα…

3 λύκοι και 2 ασφαλή πρόβατα με εναλλαγή της πρώτης λύσης.

1 λύκος και το μέγιστο πλήθος από ασφαλή πρόβατα…

Και σε μία μεγαλύτερη σκακιέρα…

Πώς γενικεύεται η ιδέα;