Συνεχείς συναρτήσεις και πολλαπλότητα τιμών

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός λογισμός Spivak, ΠΕΚ, 2010, κεφ.7ο άσκηση 21:

Πουθενά παραγωγίσιμες συνεχείς συναρτήσεις

Δύο εργασίες, μία στα Ελληνικά και μία στα Αγγλικά περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα.

Συνεχείς μη παραγωγίσιμες ltu-ex-03320-se

Πουθενά παραγωγίσιμες συνεχείς Τσ