Αποστάσεις σημείου περιγεγραμμένου κύκλου από κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου.

Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ και ο περιγεγραμμένος του κύκλος. Αν Μ τυχαίο σημείο του τόξου ΒΓ που δεν περιέχει το Α, τότε ΜΑ=ΜΒ+ΜΓ.

Αφήστε μια απάντηση