Αποστάσεις σημείου περιγεγραμμένου κύκλου από κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου.

Υπόδειξη

Θεωρείστε Δ στην ΑΜ, ώστε ΜΔ = ΜΒ. Τι είδους τρίγωνο είναι το ΜΒΔ ;

Δείτε και εδώ.

Αφήστε μια απάντηση