Αποστάσεις σημείου περιγεγραμμένου κύκλου από κορυφές ισοπλεύρου τριγώνου.

Λύση

Αφήστε μια απάντηση