Σημειώσεις Ομίλου Μαθηματικών 2013-15

Σημειώσεις-ομίλου-201315

Με ISBN: 978-960-99112-1-4

https://ylikodidaskalias.files.wordpress.com/2019/01/mathcircles2013-2015-isbn-1.pdf

Space Filling Curves

ergasia-fractal-Xasapis

Πρόκειται για εργασία που εκπονήθηκε ως φοιτητής.

Πηγή: ergasia fractal-Xasapis.pdf