2021032232711 – Μελέτη συνάρτησης με Χρυσή συμμετρία!

2021-03-22-Note-12-29-γθ2

https://www.geogebra.org/calculator/s4jh8td7

Περιοδικό Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ(μελέτη-Μελέτη)

Τεύχος 1ο– Μάρτιος 2017

Τεύχος 2ο – Οκτώβριος 2017

Τεύχος 3ο – Μάρτιος 2018

Τεύχος 4ο – Δεκέμβριος 2018

Σελίδα του περιοδικού στο www.mathematica.gr