Όριο σύνθετης συνάρτησης

Ένα θέμα να το χαρακτηρίσουν οι μαθητές η Σωστό η Λάθος με δικαιολόγηση το οποίο θεωρώ δύσκολο για μαθητές!!

Δημοσιεύτηκε από Στέλιος Μπαλτζάκης στις Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

No photo description available.

Ορισμένο Ολοκλήρωμα και μήκος καμπύλης

Του Δημήτρη Ντρίζου από το περιοδικό Μαθηματική επιθεώρηση τ.57.

Ενδιαφέρουσες και χρήσιμες εφαρμογές του ολοκληρώματος στον υπολογισμό μήκους καμπύλης.

Ορισμένο ολοκλήρωμα και μήκος Καμπύλης Ντρίζος