Θ2015Β4 – Σύστημα μη γραμμικό

Ένα σύστημα φυσικών αριθμών.