10 διαγωνίσματα από θέματα πανελλαδικών 2021

2021-Δέκα-διαγωνίσματα-από-Θέμα

Ισχυρισμοί και αντιπαραδείγματα Γ λυκείου 2021

1_72553.ΑΝΤΙΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 

Πηγή: 1_72553.ΑΝΤΙΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ.pdf

Ασύμπτωτη καμπύλη γραφικής παράστασης

Αν γενικεύσουμε την έννοια της ασύμπτωτης για να συμπεριλάβει καμπύλες θα μπορούσαμε να γράψουμε ότι η

\( f(x) = \frac{1}{x^2 } \left| \sin(\frac{1}{x}) +2 \right| \)

έχει ασύμπτωτη στο \(+\infty\) την \(y=\frac{1}{x^2} \),

διότι \(\lim_{x\to +\infty} f(x) – y =0\)

αλλά είναι όμως μοναδική όπως η ευθεία;

https://www.geogebra.org/m/yxansf9j#material/sej93wrr

https://www.geogebra.org/classic/qa8dsxzy

2021032232711 – Μελέτη συνάρτησης με Χρυσή συμμετρία!

2021-03-22-Note-12-29-γθ2

https://www.geogebra.org/calculator/s4jh8td7

202003051diag Διαγώνισμα Ευαγγελικής 2020 σε όλη την ύλη για τη Γ΄λυκείου

Διαγώνισμα Ευαγγελικής 2020 Γ Προσανατολισμού σε όλη την ύλη:

202003051diag-3271cthetgop