Θ2006Γ2 – Εκθετική εξίσωση ακεραίων

Θ2006Γ1 – Συναρτησιακή σχέση για σταθερή συνάρτηση.

Μηδενικό γινόμενο μη μηδενικών συναρτήσεων

Δίνονται οι συναρτήσεις \( f(x) = x-|x| , g(x) = x + |x|\)

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση γινόμενο \(f \cdot g \) είναι η μηδενική συνάρτηση.

Διαγώνισμα Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Γ΄λυκείου σε όλη την ύλη

Χωρίς θεωρία για 2ω20′ που αποδείχθηκαν αρκετά.

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 2022 – Υλικό Διδασκαλίας Σ.Χασάπη και άλλων συναδέλφων

Δεν περιλαμβάνει το πρώτο θέμα της θεωρίας…

Πηγή: Επαναληπτικό Διαγώνισμα Προτύπου ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης 2022 – Υλικό Διδασκαλίας Σ.Χασάπη και άλλων συναδέλφων

Παράγωγος αντίστροφης συνάρτησης

Από την «κίτρινη βίβλο» ή άσπρη για τους παλαιότερους…