Μονότονες, συνεχείς, παραγωγίσιμες και ολοκληρώσιμες συναρτήσεις.

monotonicontinuousderivintegrfunctions

Συναρτήσεις συνεχείς και ασυνεχείς

Thomae’s functionhttps://en.wikipedia.org/wiki/Thomae%27s_function

Εϊναι μία συνάρτηση που απεικονίζει όλους τους πραγματικούς αριθμούς στο διάστημα [0,1]. Περιοδική με περίοδο 1, ασυνεχής στους ρητούς, συνεχής στους άρρητους. Δεν είναι πουθενά παραγωγίσιμη, αλλά έχει τοπικό μέγιστο σε κάθε ρητό.

Dirichlet function

Περιοδική συνάρτηση με περίοδο κάθε μη μηδενικό ρητό αριθμό.

Συναρτήσεις που ορίζονται από Ολοκληρώματα

Εργασία του συναδέλφου Αντώνη Κυριακόπουλου, από το mathematica το 2009.

Πουθενά παραγωγίσιμες συνεχείς συναρτήσεις

Δύο εργασίες, μία στα Ελληνικά και μία στα Αγγλικά περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα.

Συνεχείς μη παραγωγίσιμες ltu-ex-03320-se

Πουθενά παραγωγίσιμες συνεχείς Τσ

Σημειώσεις Συναρτήσεις 2017-18

Βασικές σημειώσεις στις συναρτήσεις έως 1-1.

2018Σημειώσεις Συναρτήσεις 1253141120133261

Σύνολο τιμών συνάρτησης

Μία εξαιρετική δουλειά από τους συναδέλφους Βαγγέλη Μουρούκο και Μπάμπη Στεργίου.

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 201516