Θ2006Γ1 – Συναρτησιακή σχέση για σταθερή συνάρτηση.

Ταυτότητες, παραγοντοποίση και τελευταίο ψηφίο

Γραμμικές Διοφαντικές εξισώσεις – Εξίσωση Pell

Τυπολόγιο Ανισοτήτων 2020 ΧΑΣΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ15731ΦΥΛΛΑΔΙΟ433921573143392

Τυπολόγιο Ανισοτήτων 2018

Τυπολόγιο Ανισοτήτων ΧΑΣΑΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ15731ΦΥΛΛΑΔΙΟ433921573143392%0a

Μη γραμμικές Διοφαντικές εξισώσεις…